Privatundervisning i informasjonsteknologi

  • Har du interesse for moderne teknologi, programmering og hvordan du kan lage effektive IT-løsninger?
  • Gjennom tett oppfølging og veiledning hos oss vil du oppnå god IT-faglig forståelse.
  • Få en privatlærer med like stor nysgjerrighet og engasjement for IT-faget som deg.

Ta kontakt i dag! 

Vi kan hjelpe med

Informasjonsteknologi på VG2

IT 1

Elever som går studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående kan velge IT 1 som valgfag på Vg2. Læreplanen fastsetter at eleven skal kunne beskrive og forklare hvordan ulike digitale utstyr fungerer, drøfte muligheter og konsekvenser av teknologiutviklingen, og samtidig ha kjennskap til gjeldende regelverk og datasikkerhet. Ifølge læreplanen skal eleven også arbeide praktisk med faget ved å utvikle og redigere nettsteder med multimediekomponenter, og kunne utforme databaser ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener. En privatlærer hos oss kan derfor hjelpe eleven med viktige innleveringer og presentasjoner i forkant av muntlig eksamen

Informasjonsteknologi på VG3

IT 2

IT 2 bygger på kunnskap og pensum fra IT 2, og kan derfor velges som valgfag på studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg3. Dette faget setter større krav til elevens evne til kreativitet og problemløsning om informasjonsteknologi. Eleven skal etter endt fag kunne planlegge, dokumentere og vurdere IT-løsninger opp imot brukergrensesnitt, lage brukerveiledninger for IT-løsninger, definere og programmere variabler, benytte programmeringsspråk, og samtidig kunne planlegge og utvikle multimedieapplikasjoner. Her vil en privatlærer kunne hjelpe eleven med de vanskeligste delene av faget, slik at eleven opplever mestring og faglig forståelse før avsluttende eksamen

Moderne teknologi og kommunikasjonsformer har vært en essensiell del av samfunnsutviklingen de siste tiårene. I takt med utviklingen har samfunnet derfor et økt behov for mennesker med IT-faglig forståelse som kan bruke og skape nye IT-løsninger. Formålet med faget informasjonsteknologi er derfor at eleven skal utvikle kreativitet, kritisk refleksjon og praktisk erfaring med moderne teknologi og teknologiske løsninger.

Informasjonsteknologi er et realfaglig programfag som kan velges på Vg 2 (IT 1) og Vg 3 (IT 2). Ved hjelp av en privatlærer hos Privatundervisningen vil du få hjelp til å tilegne deg både teoretiske og praktiske ferdigheter innen IT, slik at du oppnår en helhetlig forståelse av faget fram mot eksamen

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i IT.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag