Privatundervisning i biologi

Privatundervisning i biologi

  • Synes du biologi er omfattende, eller vil du bare lære enda mer?
  • Med din egen privatlærer i biologi vil du få en grundig gjennomgang av pensum.
  • Ta kontakt i dag, så setter vi opp et opplegg tilpasset dine læringsbehov!

Vi kan hjelpe med

Biologi 1

I biologien lærer du om naturen og alle dens organismer, fra det minste lille molekyl til oppbygningen av et organsystem – og alt i mellom. På videregående er Biologi 1 et av programfagene når du går studiespesialisering. Vi tilbyr deg privatundervisning med en av våre privatlærere, som legger til rette for læring basert på læreplanens pensum og ditt faglige utgangspunkt.

Biologi 2

Når du har gjennomført Biologi 1 har du mulighet til å ta faget Biologi 2. I dette faget skal du blant annet gjennom temaer som genetikk, bioteknologi og økologi. Selv om biologi 2 er en videreutvikling av mange av emnene i biologi 1 er det likevel en del nye emner, og kan derfor tas uten å ha hatt biologi 1. Våre privatlærere i biologi er realfags- eller medisinstudenter, og jobber med biologi daglig.

Biologi

Biologi er læren om det levende i naturen – helt fra de minste mikroorganismer til den enorme blåhvalen. Både Biologi 1 og Biologi 2 er programfag på videregående skole, og du kan velge disse når du går studiespesialisering. På grunnskolen er biologi en del av naturfag.

Vi tilbyr undervisning i biologi med privatlærer på alle nivåer, og privatlærerne sørger for å gjøre faget spennende og interessant gjennom skreddersydde opplegg laget spesielt for deg. Liker du kanskje best å lære gjennom å gjøre praktiske aktiviteter, eller er du en lesehest som helst vil lese pensum mange ganger? Liker du kanskje ikke å lese pensum i det hele tatt? Uansett hvordan du lærer vil privatlæreren din identifisere dette, og tilpasse opplegget deretter.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i biologi.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag