Privatundervisning i geofag

Privatundervisning i Geofag

  • Gir ikke pensum i geofag mening? Eller ønsker du kanskje å lære enda mer?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i geofag med privatlærer.
  • Du vil få et skreddersydd opplegg basert på dine læringsbehov i faget.

Ta kontakt i dag!

Vi kan hjelpe med

Geofag 1

I Geofag 1 skal du som elev gjennom temaer som jorden i forandring, geoforskning og naturkatastrofer. Er du elev ved videregående skole, og liker realfag? Er du interessert i klimaet og vil vite mer om hvordan klimaforandringene fungerer? Eller trenger du bare litt ekstra motivasjon for å gjøre rede for dannelsen av bergarter? Våre privatlærere kan hjelpe deg.

Geofag 2

Geofag er spennende, og etter Geofag 1 har du muligheten til å gå videre til Geofag 2. I dette faget går du gjennom dyphavsstrømmer i verdenshavene, og diskuterer konsekvenser for klimaet med temaer som georessurser og klimaendringer i et globalt perspektiv. Privatlærerne er veldig dyktige i fagene de underviser i, og tilrettelegger undervisningen etter dine behov og ønsker.

Geofag

Vet du hva som forårsaker vulkanutbrudd, eller hvorfor det plutselig oppstår et jordskjelv? Geofag handler om prosessene som foregår på jorden vår. I faget lærer du om alt fra prosessene i jordas indre, om hvordan naturkatastrofer oppstår på jordens overflate, til hva som skjer ute i atmosfæren vår. Faget er tett knyttet til andre fag som for eksempel fysikk og geografi.

Vi tilbyr Geofag 1 og Geofag 2 på videregående nivå i tillegg til at geofag faller inn under naturfag på grunnskolenivå. Med en privatlærer blir du forberedt til både muntlig og skriftlig eksamen i faget, og lærer faget på en spennende måte.

Vi tilbyr både privatundervisning, gruppeundervisning og intensivkurs i geofag.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag