Privatundervisning for høyskole og universitet

Privatundervisning for høyskole og universitet

  • Vi tilbyr de fleste innføringsemner på både høyskole og universitet.
  • Få hjelp med pensum tilpasset din timeplan
  • Våre undervisere har selv mestret faget du trenger hjelp i, og vil gi deg sine beste tips for at du skal lykkes

Ta kontakt!

Vi kan hjelpe med alle fag

Realfag

Som realfagsstudent må du gjennom mange tunge fag, og ofte ligger noen av disse fagene litt utenfor den fagretningen du i utgangspunktet valgte. Få hjelp til eksamensforberedelsene fra en privatlærer, og sørg for at du får resultatet du ønsker deg på eksamen!

Se mere på mentornorge.no

Les mer om privatundervisning i realfag

Språkfag

Å lære seg grammatikk, uttale og alfabet kan være vrient som språkstudent. Få hjelp til eksamensforberedelsene fra en privatlærer, og sørg for at du får resultatet du ønsker deg på eksamen!

Se mere på mentornorge.no

Les mer om privatundervisning i språkfag

Økonomi

Studerer du økonomi? Da vet du at mange av fagene har stort pensum og at det ofte er vanskelig å skille ut det viktige fra det uviktige. Få hjelp til eksamensforberedelsene fra en privatlærer, og sørg for at du får resultatet du ønsker deg på eksamen!

Se mere på mentornorge.no

Les mer om privatundervisning i økonomi

Samfunnsvitenskapelige fag

Tunge, lange pensumbøker og mange innleveringsoppgaver kjennetegner disse fagene. Få hjelp til eksamensforberedelsene fra en privatlærer, og sørg for at du får resultatet du ønsker deg på eksamen!

Se mere på mentornorge.no

Privatundervisning i samfunnsfag

Fremstår pensum som overveldende og eksamen som uoverkommelig? Er det vanskelig å trekke ut den viktigste informasjonen for å se helheten i faget? Fag på høyskole- og universitetsnivå bygger ofte videre på kompetansen fra videregående og stiller enda større krav til studentens evne til å tenke kritisk og reflektere over faglitteraturen. En privatunderviser hos oss kan hjelpe deg med å finne riktige studieteknikker og trekke ut den mest essensielle informasjonen fra pensum. På den måten vil du oppleve trygghet og mestring til å fullføre både faget og eksamen.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag