Privatundervisning grunnskole

Privatundervisning grunnskole

  • Oppleves skolehverdagen krevende og travel?
  • Vi tilbyr privatundervisning og leksehjelp i alle fag
  • Skreddersydd undervisning tilpasset den enkeltes behov

Kontakt oss!

Opplever du som foresatt liten grad av lærelyst og mestring hos barnet ditt på skolen? Er det vanskelig å holde følge, eller trenger barnet kanskje ekstra utfordringer? Grunnskolen skal danne et godt grunnlag for læring, mestring og utvikling. Ved hjelp av en privatlærer hos Privatundervisningen vil barnet få kartlagt sitt ferdighetsnivå, et tilpasset undervisningsopplegg og en gjennomgående oppfølging. På den måten vil eleven få tilbake mestringsfølelsen og utvikle ferdigheter som legger grunnlaget for senere læring og kompetanse.

Se mere på mentornorge.no

Se alle fag Finn din privatlærer

Start med en gratis kartleggingstime

Kjemien mellom elev og underviser er veldig viktig for et godt resultat. Derfor starter alle undervisningspakkene våre med unntak av intensivkurset med et gratis kartleggingsmøte, der man blir litt kjent og lager en plan for hvordan utbyttet av undervisningen kan bli best mulig.

Ta kontakt i dag